מאמרים נוספים:

 

כנגד הלקוחה הוגש כתב אישום המייחס לה נהיגה בחוסר זהירות, חוסר תשומת לב לדרך ופגיעה ברכב

 

שעמד לפניה, כתוצאה מהתאונה נחבל נהג הרכב וניזוק רכבו, כמו כן נטען כי לא מסרה פרטים לנהג

 

הנפגע.

 

תאונה שבגינה עשוי היה להיפסל רישיון נהיגתה למשך 60 ימים לפחות, וכן היה נגזר לחובתה פסילה על

 

תנאי וקנס כספי.

 

עו"ד קנול הוכיח כי הלקוחה כלל לא היתה במקום האירוע ובאותה שעה שהתה במקום אחר.

 

 

כתב האישום נגדה בוטל. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ביטול כתב אישום בתאונת דרכים

מאמרים נוספים